2024 ZWZ

Raport bieżący nr: 8/2024
Data sporządzenia: 2024-05-29
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał i dokumenty

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Spółki WIKANA S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał i dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [.pdf]

Projekty uchwał [.pdf]

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r. [.pdf]

Raport z oceny [.pdf]

Informacja o liczbie akcji [.pdf]

Formularze pełnomocnictw [.pdf]

Podjęte uchwały [.pdf]

Created by kampanie adwords

×