Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2019

    numertemat raportudata
    3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 2019-01-23 15:43
    2/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu 2019-01-11 10:28
    1/2019 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2019-01-04 15:19

Created by kampanie adwords

×