Grupa kapitałowa

Schematg Grupy Kapitałowej developet Lublin


Ostatnie zmiany jakie zaszły w strukturze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 7 września 2018 r.Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie poprzez przejęcie przez WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., zgodnie z "PLANEM POŁĄCZENIA I", zamieszczonym poniżej, następujących spółek:

  • WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 7 września 2018 r.

 

PLAN POŁĄCZENIA WYBRANYCH SPÓŁEK Z GK WIKANA

PLAN POŁĄCZENIA I

SF WIKANA FORTEM Sp. z o.o.

SF WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o.

SF WIKANA PROPERTY Sp. z o.o.


Poprzednie zmiany jakie zaszły w struktorze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 5 września 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., zgodnie z "PLANEM POŁĄCZENIA II", zamieszczonym poniżej, następujących spółek:

§  WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa

§  WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA Spółka komandytowa

§  WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka komandytowa

§  WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa


Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 5 września 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA WYBRANYCH SPÓŁEK Z GK WIKANA

PLAN POŁĄCZENIA II

ZAŁĄCZNIK DO PLANU POŁĄCZENIA II

SF WIKANA FORTEM Sp. z o.o. ACER Sp.k.

SF WIKANA MERITUM Sp. z o.o. ALFA Sp.k.

SF WIKANA MERITUM Sp. z o.o. MAGNOLIA Sp.k.

SF WIKANA RPOPERTY Sp. z o.o. ROSA Sp.k.


Wcześniejsze zmiany jakie zaszły w struktorze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 21 listopada 2017 r. Są Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejwstrował połączenie poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o. następujących spółek:

  • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 03 MIASTECZKO Spółka komandytowo – akcyjna
  • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DELTA Spółka komandytowo – akcyjna
  • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji LEGNICA Spółka komandytowo – akcyjna
  • WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji 02 Spółka komandytowo – akcyjna
  • WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw likwidacji 05 MARINA Spółka komandytowo – akcyjna

Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 21 listopada 2017 r.


Created by kampanie adwords

×